Door Henk Schell op 24 november 2013

De sommetjes kloppen wel…

De jaarlijkse bespreking van de begroting voor volgend jaar is volgens traditie het sein dat we ons als raadsleden in ons mooiste pak of jurk hijsen voor het uitspreken van de zogenaamde algemene beschouwingen. Daarin blik je terug op het beleid in het afgelopen begrotingsjaar en geef je daar uiteraard je mening bij. Omdat ik al voldoende in de goeie pakken zit heb ik me maar eens verwend met een nieuwe stropdas. Je moet per slot van rekening alert blijven op de heersende mode.

Te beginnen met de sommetjes, die kloppen inderdaad. Dat wil zeggen voor 2014. Voor 2015 wordt het een heel ander verhaal.  Er komen dan drie algemene taken van het rijk naar de gemeenten, waarvan de meest ingrijpende zijn de taken die nu nog onder de AWBZ vallen en de Jeugdzorg die nu nog door de provincie wordt geregisseerd. En dan nog de te verwachten bezuinigingen. Om u een beeld te geven van het globale effect, voor 2014 hebben we een positief saldo van 653.00 euro, in 2015 – zoals het er nu uitziet – staan we 699.000 euro in de min. Dit is een zuiver boekhoudkundige benadering, er zit nog geen grammetje beleid in.  Het bedrag wat ik voor 2015 noem, zal waarschijnlijk hoger uitpakken. Dat heeft te maken met de gevolgen van de transities AWBZ en Jeugdzorg, die volgens plan per 1 januari 2015 van start gaan. De nieuwe raad en het nieuwe college zullen na maart 2014 meteen vol aan de bak moeten. Er is bijvoorbeeld geen enkele reserve voorziening getroffen, zoals vele gemeenten dit wel hebben gedaan.

Tot zover de sommetjes. Wat mijn fractie nou graag had gezien is dat het college in ieder geval de hoofdlijnen aangeeft van beleid om alles te kunnen opvangen. Je hebt te maken met uitdagende veranderingen. Van een kleine gemeente als Bloemendaal kun je niet verwachten dat men dat “even” binnen de eigen capaciteit opvangt. Bovendien hebben we te maken met het gegeven dat maatschappelijke thema’s, van ruimtelijke ordening tot sociale zaken, de gemeentegrenzen letterlijk en figuurlijk overschrijden.

De praktijk is dat de meeste kleinere gemeenten samenwerking zoeken met omliggende gemeenten of in ieder geval binnen de regio. Ook Bloemendaal doet dit volop, zoals met de gemeentelijke belastingen, sociale zaken, sociale werkvoorziening, de samenwerking met betrekking tot de beoogde Duinpolderweg,  het mobiliteitsfonds en de Veiligheidsregio Zuid Kennemerland. Dat zijn ze nog niet alle twaalf, maar misschien wel de meest bekende. En verder zijn er “tig” informelere samenwerkingsvormen. Nu is dat een logische ontwikkeling, en ook een noodzakelijke, maar het gevolg is wel dat de gemeenteraden steeds meer op  afstand komen te staan als het gaat om het bepalen van zaken voor de eigen inwoners. Veel zaken zijn al afgetikt in het overleg tussen de wethouders onderling, en of je dan maar even wilt tekenen bij het kruisje.

Een ander punt is natuurlijk het beleid van de rijksoverheid, die provincies en gemeenten een efficiencyslag wil laten maken. Die gaat er – al is het misschien op termijn – hoe dan ook komen. Volgens ons kun je daar dan het beste niet passief op wachten.  Nu heb je nog de gelegenheid om de regie als gemeente zelf in handen te nemen, door nu al te definiëren hoe je de eigen gemeente ziet qua waarden, zowel materieel als immaterieel, om daarmee in je regio de boer op te gaan.

Wij hebben de suggestie opgeworpen om in ieder geval te starten met een oriëntatie op een proces wat tot een fusie kan leiden in de regio. Toegegeven, dit klinkt nog behoorlijk vaag en voorzichtig, maar uit ervaring (Bennebroek) weet ik dat iets dergelijks tijd nodig heeft om te wennen.

Tot slot nog even terug naar de begroting 2014. Gisteravond hebben we in onze algemene beschouwingen de situatie gekenschetst als stilte voor de storm. Die gaat er dus gegarandeerd komen als de nieuwe raad zich gaat prepareren op de ingrijpende veranderingen die er per 1 januari 2015 hoe dan ook gaan komen.

In de algemene raadsvergadering eerder in oktober hebben we aandacht gevraagd voor de onvoldoende financiële basis ten behoeve van het nieuwe gemeentehuis. Bij moties vanuit de coalitiepartijen eerder is aan het college de duidelijke opdracht meegegeven om de gunning voor de bouw pas te doen als zowel het gebouw op de Brouwerskolk en de gebouwen in Bennebroek op de voormalige gemeentehuislocatie verkocht zijn. In de interpellatie, samen met Liberaal Bloemendaal , waren onze zorgen echter aan dovemans oren gericht. Wat mij betreft mogen de coalitiefracties en GroenLinks dit in de campagne voor de komende raadsverkiezingen het een en ander haarfijn uit de doeken doen. Het is een groot woord maar ik kan er niets anders van maken: dit is gewoon kiezersbedrog.

Lees de algemene beschouwingen

Henk Schell

Henk Schell

Henk Schell

Graag ga ik voor een derde periode, deze keer als lijsttrekker. Want het raadswerk blijft voor mij boeiend, uitdagend en leerzaam. Onze slogan: “Bloemendaal is voor iedereen!”, is mij uit het hart gegrepen. Daarvoor zet ik me in. Werkervaring Na een korte loopbaan als gemeenteambtenaar heb ik de opleiding gevolgd tot psychiatrisch verpleegkundige. Als zodanig

Meer over Henk Schell