Standpunten

Zoeken

Dorpen vitaal

De PvdA wil voor iedere dorpskern een budget voor locale maatregelen waarover de inwoners zelf kunnen beslissen.

Lees verder

Goed bestuur vraagt een goede gemeentelijke organisatie

Een terugtredende rijksoverheid legt een zwaardere druk op de gemeentelijke organisatie.

Lees verder

Iedereen doet mee

Veel inwoners van onze gemeente zetten zich graag in voor de samenleving.

Lees verder

Wonen voor iedereen

Wij willen meer betaalbare woningen, zowel voor huurders als voor kopers.

Lees verder