Dorpen vitaal

De PvdA wil voor iedere dorpskern een budget voor locale maatregelen waarover de inwoners zelf kunnen beslissen.

De PvdA wil voor iedere dorpskern een budget voor locale maatregelen waarover de inwoners zelf kunnen beslissen. Er moet ruimte zijn voor initiatieven, want daarin schuilt de kracht van een gemeenschap. Wij willen een “open overheid”.