Wonen voor iedereen

Wij willen meer betaalbare woningen, zowel voor huurders als voor kopers.

Wij willen meer betaalbare woningen, zowel voor huurders als voor kopers. Ook jongeren en ouderen moeten in onze gemeente kunnen (blijven) wonen. Bloemendaal heeft een achterstand in te lopen, die actief moet worden aangepakt. De samenwerking met de woningcorporaties moet beter. Gezamenlijk optreden leidt tot betere resultaten.