Uitnodiging fractieoverleg op maandag, 15 januari

22 december 2017

Beste partijgenoten,

Met genoegen nodig ik jullie uit aanwezig te zijn bij het fractieoverleg op 15 januari, 20.00 uur, ter voorbereiding van de vergaderingen van de commissies Grondgebied en Bestuur & Middelen. De commissie Samenleving komt deze maand niet bijeen.

De commissie Grondgebied buigt zich over het bestemmingsplan Donkerelaan, in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het seniorencomplex Wildhoef. De bedoeling is om dit complex ook geschikt te maken voor ouderen die zware 24-uurs zorg nodig hebben. Eveneens wordt een beslissing genomen over het bestemmingsplan Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18, beter bekend als de voomalige Martin Schildergarage. Een belangrijk punt is verder dat aan de raad gevraagd wordt een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven om de bouw van een woonhuis op Elswouthoek mogelijk te maken. Dit is een heikel punt, eerder was daar namelijk geen raadsmeerderheid voor.

De week daarna, 25 januari, is er een afzonderlijke bijeenkomst waarop  de commissie Grondgebied overlegt over de reactie op de MER (milieu effect rapportage) over de Duinpolderweg, specifiek over het voorkeurstracé zoals beslist door Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland.

De commissie Bestuur & Middelen bespreekt o.a. een voorstel om de aanschaf van een reddingsboot voor de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade aan te schaffen.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis in Overveen. We vergaderen in de vergaderruimte Bloemenheuvel.

Henk Schell, fractievoorzitter