18 december 2014

Overlijden Frits Roemers

Op 9 december jongstleden overleed in zijn woonplaats Aerdenhout onze partijgenoot Frits Roemers (1941-2014). Vele jaren was Frits actief in de lokale politiek, als schaduwraadslid, als penningmeester van de afdeling, als lid van de gemeentelijke rekenkamer en in diverse andere functies. Binnen de afdeling Bloemendaal was hij de financieel expert. Tot het laatst heeft de fractie de vruchten kunnen plukken van zijn enorme kennis en inzicht op het gebied van gemeentelijke en overheidsfinanciën. Wij verliezen met Frits een beminnelijk mens, een uitermate betrokken en actief lid van de PvdA, een sociaal democraat in hart en nieren.