4 december 2015

10 Punten over opvang vluchtelingen.

1. Voor de PvdA is het essentieel dat mensen, die van huis en haard verdreven zijn, een menswaardig bestaan geboden wordt.

2. Bloemendaal behoort haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Deze mooie gemeente moet in staat zijn om deze mensen goed op te vangen.

3. De PvdA kan zich vinden in het huisvesten door het College van statushouders in Ingeest en de Dennenheuvel.

4. Om hier een thuis te bieden moeten de statushouders zelf gebruik kunnen maken van voldoende voorzieningen en omwonenden moeten hierbij goed betrokken worden.

5. Een meningspeiling is onverstandig. Het opvangen van statushouders is geen keuze, maar een morele plicht. Een meningspeiling suggereert een keuzemogelijkheid. Die hebben we moreel gezien niet en is een valse suggestie.. Het College laat de raad de keuze tussen een meningspeiling in de betreffende buurten of de gehele gemeente, maar een meningspeiling is überhaupt een onverstandig idee.

6. Voorlichting voor de omwonenden, maar ook de overige inwoners is een sine qua non.
Het is verbazingwekkend dat reeds brieven aan de omwonenden zijn verstuurd, met incomplete informatie: volstrekt in het midden wordt gelaten om hoeveel mensen het gaat en voor welke duur de opvang is. Dat is geen goede voorlichting. We kregen ook een brief van de gemeente Heemstede toegestuurd, waarin WEL concreet wordt aangegeven waarover het gaat. Het kan dus wel.

7. Daarbij is het ook onduidelijk wat de gevolgen voor de huidige bewoners van beide complexen zullen zijn.

8. Het blijkt eens te meer dat in Bloemendaal te weinig betaalbare (sociale) woningen zijn en datde behoefte is om dat daar in voorzien wordt. Dit roept de PvdA al jaren maar onze roep is steeds genegeerd.