Duo-raadslid

Harold Koster

Bestuur en middelen, Lid auditcommissie
Harold Koster

Over Harold Koster

kosterdeboo@online.nl

Ik werk als Hoofd Cultuur en Vrije tijd bij de provincie Zuid-Holland. Ik woon sinds 2003 in Bloemendaal. Eerst in Overveen, nu sinds kort in Vogelenzang. Ik zet mij graag in voor deze prachtige gemeente en wens dat iedereen hier kan genieten.

PvdA

Mijn leven lang al stem ik op de PvdA. Mijn interesse in de politiek begon al op de middelbare school  en is altijd gebleven.  Ik kom niet uit een rood nest, maar de PvdA stond altijd het dichtst bij me.  Een partij die iedereen een eerlijke kans geeft en verantwoordelijkheid durft te nemen.

Het duurde tot 2007 tot ik lid werd. Hoog tijd om zelf actief te worden. De kinderen waren groot genoeg om naast het werk ’s avonds andere dingen te doen. Ik ging op verzoek van het bestuur deelnemen aan de klankbordgroep, een soort kweekvijver en adviesgroep voor de fractie in Bloemendaal. In 2010 ben ik gevraagd om lid te worden van het afdelingsbestuur van Bloemendaal. Ik kreeg tevens de rol van penningmeester. In de vorige bestuursperiode draaide ik vanaf 2012 alvast om te oefenen mee met de fractie. Voor de verkiezingen van maart 2014 stond ik derde op de lijst. Helaas kregen we maar 1 zetel in de Raad. Sinds april 2014 ben ik duo-raadslid en neem ik namens de PvdA fractie deel in de commissie Bestuur en Middelen.

Het is knap lastig om vanuit de oppositie je idealen en beloften aan de kiezer te bevechten. Gelukkig is de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van de andere fractieleden Henk en Aty enorm. Eerlijke en verstandige mensen, dat is de PvdA.

Het raadswerk is nieuw voor me. Als ervaren ambtenaar ken ik echter de politieke arena goed. Als planoloog ben ik mijn carrière begonnen bij de gemeente Amsterdam. Ik deed daar aanvankelijk als beleidsmedewerker en later als manager ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Nu ben ik hoofd Cultuur bij de Provincie Zuid-Holland. Op deze aspecten kan ik zeker mijn kennis inzetten. Verder ben ik open, duidelijk en verbindend. En ik kan ook wat ongeduldig zijn.

Bloemendaal

Bloemendaal staat bekend als een welvarende gemeente en ogenschijnlijk is iedereen hier ‘super gelukkig’. Toch is er voor de PvdA genoeg te doen. School en sportvoorzieningen schieten nog wel eens te kort, er is druk om te bouwen in het mooie groen, voor senioren en starters zijn onvoldoende woningen en er is op sommige plaatsen grote verkeersdrukte. Ook ziet de financiële situatie van de gemeente  er op termijn zorgelijk uit, mede door de onnodige forse investering in een nieuw gemeentehuis waar het huidige college met de coalitiepartijen voor heeft gekozen. Vergaande samenwerking met de buren zal noodzakelijk zijn en bezuinigingen zijn niet uit te sluiten. Ik zal me er voor inzetten dat dit zodanig gebeurt dat onze idealen overeind blijven.  En persoonlijk zal ik, als de kiezer daar achter staat,  er werk van maken dat het milieubelastende en sterk verkeer aantrekkende circuit Zandvoort minimaal het aantal evenementen terug brengt. In de prachtige Kennemer duinen hoort geen racecircuit.

Harold Koster

Ik ben geboren in Apeldoorn op 12 mei 1964. Mijn vader werkte bij de gemeentepolitie Apeldoorn en mijn moeder was eerst huisvrouw en is later gaan werken als secretaresse bij een architectenbureau. Ik heb planologie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Mijn stage heb ik gevolgd bij de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam waar ik aansluitend meteen ook werk vond. In Amsterdam ontmoette ik mijn vrouw. In 2003, toen onze zoon 7 was en onze dochter net 3 werd, streken we neer aan de Julianalaan in Overveen. Sinds 2006 werk ik in Den Haag bij de Provincie Zuid-Holland.