Uitnodiging fractieoverleg op maandag 19 februari

3 februari 2018

UITNODIGING FRACTIEOVERLEG OP MAANDAG 19 FEBRUARI

 

Op maandag 19 februari hebben wij weer ons maandelijks fractieoverleg, waarvoor wij u van harte uitnodigen, niet alleen om aanwezig te zijn, maar vooral ook om mee te praten. We beginnen om 20.00 uur in onze vaste vergaderruimte “Bloemenheuvel” in het gemeentehuis.

De agenda’s van de commissies zijn behoorlijk vol. In Grondgebied staat – eindelijk dan toch – het Ontwerp Stedenbouwkundig plan “Reinwaterpark” in Overveen op de agenda. Het is de bedoeling om de in de leegstaande gebouwen woningbouw te realiseren. Iedereen is het daar wel over eens, maar de discussie over de ruimtelijke vormgeving wordt volop gevoerd. Het is nog maar de eerste stap in het plan naar een definitief bestemmingsplan, maar het begin is er tenminste.

In de commissie Samenleving wordt de Woonvisie besproken. Dat is onder meer een document waarop de afspraken met de Woningcorporaties worden gebaseerd. Daarnaast staat de Sportnota op de agenda van deze commissie. In Bloemendaal is er vaak een spanning tussen sport en omgeving. Beide zijn belangrijk, maar onderlinge afspraken zijn nodig.

In de commissie Bestuur en Middelen tot slot pik ik een agendapunt er uit, namelijk het rapport wat de Rekenkamercommissie heeft samengesteld over het communicatiebeleid van de gemeente. We buigen ons vooral over de belangrijke aanbevelingen die de commissie ons doet.

Op de site gemeenteraad.bloemendaal.nl  kunt u alle stukken gemakkelijk vinden onder de knop “vergaderingen”.

U bent van harte welkom!

Henk Schell, fractievoorzitter