Door Henk Schell op 23 december 2014

Ruimte

Brouwerskolk

De visie op het Brouwerskolkgebied is na stevig aandringen van onder andere de PvdA gewijzigd. Met name is een forse uitbreiding van het gebouwde areaal pal naast de bestaande woningen in het gebied terug gedraaid. Omwonenden hebben aangegeven blij te zijn met het gewijzigde plan. We hebben daarna ingestemd met dit plan.

Park Vogelenzang / In Geest terrein

Het terrein van de GGZ In Geest gaat op de schop. Alhoewel hoofdgebouw, kerk  en een  paar paviljoens de monumentenstatus hebben, wordt voor het gebied tussen de nu bewoonde paviljoens en de flats aan de Groot Hoefbladlaan een ontwikkelplan door de eigenaar, de stichting In Geest, voorbereid.

In de loop van dit politieke jaar komt dit plan in de vorm van een stedenbouwkundig Programma van Eisen in de raad. Daarna is er nog een lange procedure te gaan.

Marinehospitaalterrein

Na jarenlang touwtrekken over het inrichtingsplan is nu eindelijk de fase van het ontwerpbestemmingsplan aangebroken. Voor ons als PvdA fractie is steeds belangrijk geweest dat sociale huurwoningen deel uitmaken van het plan. En dat is het geval. Opmerkelijk is wel dat het college nu voor de tweede maal een gelijke bijdrage uit het (op dit moment nog bestaande) Fonds Sociale Woningbouw haalt; eind 2004 is dat namelijk met dezelfde doelstelling ook al gebeurd.  Dit was echter diep weggezakt in het ambtelijke en bestuurlijke geheugen. De raad heeft aangegeven hier nader over te willen worden geïnformeerd. Vooralsnog is in ieder geval het bedrag toegewezen.

Hoofdgebouw Park Brederode

Zoals bekend ligt het gebouw er nog steeds desolaat en vervallen bij en vormt waarschijnlijk een der hoofdpijnprojecten van AM, voorheen BAM. Realisering van de beoogde woningen lijkt verder weg dan ooit. Ondertussen is er diverse keren sprake geweest van vandalisme met brandstichting.  Een horrorscenario voor Bloemendaal noord, een brandend gebouw vol asbest. Bestuursdwang was nodig om AM te bewegen tot een betere beveiliging en het asbestvrij maken. Het werk is inmiddels begonnen.

 

Henk Schell

Henk Schell

Graag ga ik voor een derde periode, deze keer als lijsttrekker. Want het raadswerk blijft voor mij boeiend, uitdagend en leerzaam. Onze slogan: “Bloemendaal is voor iedereen!”, is mij uit het hart gegrepen. Daarvoor zet ik me in. Werkervaring Na een korte loopbaan als gemeenteambtenaar heb ik de opleiding gevolgd tot psychiatrisch verpleegkundige. Als zodanig

Meer over Henk Schell