Penningmeester Arnout Weeda stopt

2 februari 2018

Bij Arnout Weeda thuis  hebben Harold en ik vanmiddag voor de allerlaatste keer de boeken nagekeken en daarna de laatste penningmeester van de PvdA, afd. Bloemendaal, Arnout Weeda, hartelijk bedankt voor zijn grote inspanningen de laatste jaren.

Herman van de Kerke