Ouderenbeleid

3 februari 2018

Het ontbreekt in Bloemendaal aan ouderenbeleid

In de gemeenteraad is onlangs het bestemmingsplan Wildhoef vastgesteld. Dit is een groot seniorencomplex aan de Donkerelaan in Bloemendaal, wat hoog nodig moet worden aangepast aan de veranderende zorgvragen van ouderen. Naast appartementen met de mogelijkheid tot lichte zorgverlening wordt het ook geschikt gemaakt voor ouderen die volledig afhankelijk zijn geworden van zorg, en zijn aangewezen op wat we “verpleeghuiszorg” noemen.

Nou is daar niks mis mee, tot je de huurprijs hoort van een appartement. De Stichting Pro Senectute stelt de laagste huurprijs vast op 1000 euro.  Bij dat bedrag zijn de servicekosten dan nog niet meegerekend. In de afgelopen raad heb ik namens de PvdA onze grote zorgen geuit over de woonsituatie van ouderen die een dergelijke huur niet kunnen opbrengen. Het aantal ouderen in Bloemendaal neemt flink toe. Degenen die op dit moment nog in een sociale huurwoning wonen of in een eigen woning met een beperkte verkoopopbrengst kunnen het huren van een appartement in een voorziening als Wildhoef gewoon niet opbrengen.  Een andere voorziening, Oldenhove in Overveen, staat leeg. De eigenaar, Stichting Sint Jacob maakt geen enkele haast met de ontwikkeling. De gemeente op zijn beurt doet niets anders dan lijdzaam afwachten.

In het begin van het opspelen van gezondheidsklachten kan de WMO nog wel wat soelaas bieden, maar de problemen zullen toch zodanig toenemen in de loop der tijd dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Ondanks de problemen zelfstandig blijven wonen zet bovendien de sociale huursector, of de sector “betaalbaar”, behoorlijk op slot. Jongeren kunnen geen woning meer bemachtigen met een voor hen acceptabele huurprijs. De woningcorporaties erkennen dit, maar kunnen het niet alleen oplossen. De gemeente zal toch een veel actiever beleid moeten voeren voor deze steeds grotere groep ouderen.

In maart, wanneer de Woonvisie wordt vastgesteld, zal de PvdA met een voorstel komen om dit probleem aan te pakken.

Henk Schell, fractievoorzitter