19 mei 2014

Nieuwe voorzitter, nieuwe bestuursleden, nieuwe duo-raadsleden

Op 23 april 2014 droeg Barend Linders na 7 jaar het voorzitterschap van de PvdA afdeling Bloemendaal over aan Evert Holterman. Barend heeft met zijn deskundig leiderschap gezorgd voor stabiliteit en goede sfeer binnen bestuur en fractie en onder de leden een enthousiaste groep actieven gecreeerd. Voor Evert ligt er nu de uitdaging om ons recente teleurstellende verkiezingsresultaat weer om te zetten naar een afdeling die bij de volgende verkiezingen kan oogsten.

Tevens is in de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van Frits Roemers en Harold Koster. Frits wil na al die actieve jaren meer tijd besteden aan zijn familie en Harold gaat als duo-raadslid deelnemen in de fractie en o.a. de commissie Bestuur en Middelen doen. Hun plekken worden ingenomen door Arnout Weeda (penningmeester) en Kees Planque. Kees gaat met name de verbinding tussen bestuur en fractie vorm geven.

Zo is er weer een goede verse groep samengesteld die ons kan loodsen door de komende jaren op weg naar een beter verkiezingsresultaat.

Hieronder de namen en taken van de nieuwe duo-leden voor de gemeenteraad:

Commissie 1 (Grondgebied)   : Henk Schell

Deze commissie adviseert over Ruimtelijke ordening en ruimtelijke projecten; natuur en landschap, grondzaken, monumenten, regio Kennemerland, verkeer en vervoer, parrkeerbeleid, milieubeleid.

Commissie 2 (Samenleving)   : Aty de Groot

Deze commissie adviseert over WMO, seniorenbelid, jongerenbeleid, wonen, jeugdwerkloosheid, sociale zaken, kinderopvang, gehandicaptenzorg, vluchtelingen beleid, volksgezondheid, onderwijs, scholenbouw, toerisme en recreatie, strand, evenementen, werkgelegenheid, cultuur, sport, welzijnsvoorzieningen vrijwilligersbeleid, dierenwelzijn.

Commissie 3 (Bestuur & Middelen)    : Harold Koster

Deze commissie adviseert over bestuurlijke aangelegenheden, regionale onderwerpen en samenwerkingsverbanden, economische ontwikkeling, fnanciën, organisatie, communicatie, personeelszaken, automatisering, informatievoorziening, juridische zaken, burgerzaken, interne zaken, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, politie, brandweer, vergunningen en handhaving, parkeerbeheer, beheer openbare ruimte, gebouwenbeheer, gemeentelijke huisvesting, handhaving (boa’s)

Thera Wolf heeft zitting in het presidium en (als voorzitter commissie Bestuur & Middelen) in het commissievoorzittersoverleg.

Alle genoemde personen op hun beleidsterrein altijd benaderbaar zijn voor de Bloemendaalse inwoners en organisaties. Contactgegevens staan op de site van de gemeente.