28 maart 2015

Henk Schell volgt Thera Wolf op

Door het terugtreden van Thera Wolf heb ik in de raadsvergadering van 26 maart 2015 de enige raadszetel van de PvdA ingenomen, precies een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Aan mij dus de taak om voor de rest van deze periode het gedachtengoed van de PvdA in de raad vorm te geven. Gelukkig sta ik daarin niet alleen en mag ik mij gelukkig prijzen deel uit te maken van een fractie waarin Aty de Groot en Harold Koster nu al sinds een jaar hun deskundige bijdragen leveren, in respectievelijk de commissie Samenleving en de commissie Bestuur & Middelen. Zelf blijf ik deel uit maken van de commissie Grondgebied. Met ons drieën staan we voor de uitdaging om aan onze mede-Bloemendalers duidelijk te maken dat investeringen in publieke voorzieningen en betaalbare woningen van belang zijn voor een vitale gemeente, met genoeg ruimte voor iedereen. Bloemendaal is namelijk meer dan een verzameling landgoederen. Wij zouden het leuk vinden om u te ontmoeten op ons fractieoverleg, telkens op de maandagavond van de weken waarin de commissievergaderingen of de raadsvergadering worden gehouden. Het vergaderschema vindt u op gemeenteraad.bloemendaal.nl . Wel graag van tevoren bellen of mailen, zodat we u binnen kunnen laten.

Henk Schell
fractievoorzitter