Door Harold Koster op 23 december 2014

Berichten uit de begrotingsbehandeling

College maakt sociale  woningbouw moeilijker.

In de laatste week van oktober werd de begroting 2015 in de gemeenteraad behandeld.  Een belangrijk punt voor de PvdA was de voorgestelde beëindiging van het Fonds Sociale Woningbouw. Voorstel was dit  fonds nu met 1 miljoen euro te korten en het uiteindelijk op te heffen en over te hevelen naar de algemene middelen.  Het geld in het fonds was bedoeld om onrendabele kosten van woningbouwprojecten op te vangen en sociale woningbouw daarmee in bouwprojecten mogelijk te maken. Daarvoor werd een bedrag per woning beschikbaar gesteld.

Een poging van PvdA, LB, HvB en CDA om hier een stokje voor te steken haalde het niet. De realiteit van een uitspraak van een VVD-kandidaat bij de eerdere verkiezingen wordt weer onderstreept: ”Onze kinderen komen hier pas weer wonen wanneer ze zich dat kunnen veroorloven. Daarvoor kunnen ze prima in Purmerend terecht.” Dat is voor die kinderen vervelend, maar ook voor al die mensen die geen uitzicht hebben op een verhoging van de inkomsten in de toekomst. Die zullen nooit in onze mooie gemeente kunnen wonen.

De gymzaal blijft op de agenda

Het uitgangspunt dat iedere school een gymzaal tot haar beschikking moet hebben is algemeen onderschreven. Dit geldt op dit moment  voor  de Hartenlustmavo  en  de Josephschool. Daarnaast heeft de PvdA in de begrotingsbehandeling naar voren gebracht dat alleen het hebben van een gymzaal niet voldoende is. Ook een adequate gymzaal is hierbij van belang.  En dit is jammer genoeg voor veel scholen in onze gemeente een probleem. Voorbeelden zijn de Theresiaschool en de Julianaschool. Het “Landje van Van Riessen” werd in 2008 door de gemeente aangekocht en in 2013 bestemd voor de bouw van een gymzaal voor de Hartenlustschool en de Josephschool. Bezwaar van omwonenden bij de Raad van State deden dit besluit  vertragen. Eerst moest aangetoond worden dat het vestigen van een gymzaal geen verkeerstechnische problemen zou veroorzaken. De PvdA heeft aangegeven, mede gelet op de kosten van aankoop van het Landje van Van Riessen, dat indien afgezien zou worden van een gymzaal de voorkeur zou moeten worden gegeven aan de bouw van een flat vergelijkbaar met de flat aan de overkant. Dit geeft een rustig beeld in het gebied en zou bovendien de financiële schade van de gemeente door de grote investering in de aankoop van het Landje van Van Riessen  opvangen.

Bij de begrotingsbehandeling heeft  de PvdA dus wederom aangedrongen op de bouw van een gymzaal voor de twee eerstgenoemde scholen . Wethouder Botter hield echter zijn kruit droog en gaf aan als zoveelste wethouder eerst te gaan  studeren op een oplossing. Met andere woorden: de beslissing gaat nog even de lange baan op.

De korting op de bibliotheek is uitgesteld

In de begroting 2015 had het College een korting aangekondigd van 100.000 euro op de bibliotheek van Bloemendaal. Dit is de eerste operationalisering van het voornemen uit het coalitie akkoord met die strekking. De korting stond aangekondigd vanaf 2016, waarbij dan eerst in 2015 een plan zou worden gemaakt voor de toekomst van de bibliotheek. Los van deze forse korting (meer dan 25% van de jaarlijkse subsidie!) is het natuurlijk een idiote volgorde om nu al een bedrag op te nemen terwijl het plan nog gemaakt en vastgesteld moet worden. Vandaar dat wij uiteindelijk, na stevige discussies in de commissie en de raad, op initiatief van   PvdA, CDA, LB en HvB een wijziging in de begroting hebben kunnen realiseren waarin de korting voor 2015 als PM-post is opgenomen.   In 2015 moet eerste een discussie gevoerd worden tussen college, raad en bibliotheek over de gewenste eindsituatie van de bibliotheek. Pas dan kan een eventuele bezuiniging bepaald worden.

Harold Koster

Harold Koster

Ik werk als Hoofd Cultuur en Vrije tijd bij de provincie Zuid-Holland. Ik woon sinds 2003 in Bloemendaal. Eerst in Overveen, nu sinds kort in Vogelenzang. Ik zet mij graag in voor deze prachtige gemeente en wens dat iedereen hier kan genieten. PvdA Mijn leven lang al stem ik op de PvdA. Mijn interesse in

Meer over Harold Koster