24 november 2015

Begroting Bloemendaal voor meerdere Jaren in het Rood. Tafelzilver schaars.

In antwoord van de fractie van de PvdA over de komende jaren laat het College weten dat vanaf 2017  een tekort op de begroting verwacht wordt.

Vanaf 2017 zal de gemeente Bloemendaal in de rode cijfers belanden. Nadat de afgelopen jaren het tafelzilver werd verkocht (Grond Linnaeushof, Gemeentehuis Bennebroek, Vastgoed in Bloemendaal) en er renteverlies op grondaankoop van het Marinehospitaal werd geleden.

Nu blijkt de te verwachten besparing op de exploitatie  van het nieuwe gemeentehuis niet gehaald te worden.

De al ingeboekte besparing door de nieuwbouw van het stadhuis blijkt maar half zo groot te zijn, hetgeen een tekort van 150.000 euro oplevert.  Pijnlijk hierbij is vooral dat de voorgenomen structurele bezuiniging op de huisvestingslasten, die de raad zo plechtig en herhaaldelijk was beloofd bij het besluit tot de bouw van een nieuw gemeentehuis, niet gehaald wordt.

Het argument dat destijds gebruikt werd om een nieuw gemeentehuis te bouwen, blijkt een loos argument te zijn geweest. En het is wrang om de gevolgen van een genegeerde waarschuwing mee te moeten dragen. De oplossing van het tekort zal ongetwijfeld gezocht worden in lastenverzwaring. Het tafelzilver begint op te raken.