28 november 2013

Algemene ledenvergadering 12 december 2013

lOp donderdag 12 december 2013 om 20.00 uur vindt in het Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang een algemene ledenvergadering plaats.

Onderwerp van deze vergadering is de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Agenda:

  1. Vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.
  2. Vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.
  3. De campagne: graag uw ideeën 
  4. Verslag van de vergadering van 20 maart 2013
  5. Wat verder ter tafel komt

De vergaderstukken worden per e-mail verzonden aan de leden.
Wanneer u geen eigen vervoer hebt, kunt u worden gehaald en weer thuisgebracht. Belt u in dat geval met Barend Linders, 023 5490541