Fractievergaderingen

Voorbereiding Fractie- en Commissievergaderingen bijwonen 

Op de maandag voor de commissievergaderingen, overlegt de fractie over de agenda’s van de commissies en de raadsagenda, om  20.00 uur, U bent daarbij van harte welkom. Wel wordt – om praktische redenen – een telefoontje aan Henk Schell, fractievoorzitter, op prijs gesteld: 06 24611953. Het overleg vindt plaats in het gemeentehuis in Overveen. De agenda’s van de commissies met de bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.bloemendaal.nl.

Voor de onderliggende agenda’s en stukken zie https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen